Õppeained


Tootearendus

 

Probleemilahendus

Tootetäiustusprojekt

Tehnoloogiaseadmete projekteerimine

Projekteerimise metoodika

Tooteprojekt

Tootmiskeskne projekteerimine

Lisainfo

Praktikakorraldus


Tootmistehnika

 

Töövahendite ja instrumentide projekteerimine (MET0100)

Praktikakorraldus