Tootmistehnika õppesuuna praktikakorraldus

Vajalikud dokumendid praktika arvestuse saamiseks:

1) Praktikakohatõend(doc)  (pdf)

2) Praktikaavaldus(doc)  (pdf)

3) Päevik-aruanne (vabas vormis)

 

Praktika kaitsmine toimub vastava suuna õppetoolis.

Tootmistehnika õppesuuna praktika kuraator on Valentin Jutman
Praktika kaitsmisel tuleb esitada töökohatõend ja päevik-aruanne. Arvestus on hindeline.